Zásady ochrany osobných údajov

 

Účelom zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o mojich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré so mnou budete zdieľať prostredníctvom webovej stránky https://www.nikolabevelaqua.sk (ďalej len „Webová stránka”). 

 

A) Vaše osobné údaje spracúvam s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”).    

B) Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré mi poskytnete v súvislosti s nákupom tovarov (napr. plaviek, županov) prostredníctvom e-shopu dostupného na Webovej stránke. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a preto nenesiem za ne zodpovednosť. 

C) Vedome nespracúvam ani nepožadujem informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozviem, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažem.

E) Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete ma kontaktovať na emailovej adrese bevelaquaovanikola@gmail.com 

 

1.  Kto spracúva vaše osobné údaje?

 

1.1 Vaše osobné údaje spracúva: Mgr. Nikola Bevelaquaová s miestom podnikania Vyhne číslo 446, 966 02 Vyhne, IČO 51378493, registrovaná Okresným úradom Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-23728, DIČ 1083536762 (ďalej len „prevádzkovateľ”).

 

2. Aké osobné údaje spracúvam ?

 

Môžem o vás zbierať nasledovné druhy informácií:

2.1 Osobné údaje

Prostredníctvom Webovej stránky za účelom vytvorenia objednávky zbierať a spracúvať osobné údaje a to najmä krstné meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie, prípadne názov a sídlo spoločnosti (ak si zvolíte fakturáciu na firmu), ako aj číslo bankového účtu, ktoré je v prípade priamej platby na bankový účet spárované s vašou obejdnávkou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba v minimálnom rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracúvania podľa bodu 3 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Za správnosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá zákazník.

2.2 Technické informácie

Ja a/alebo externí poskytovatelia služieb (napr. poskytovatelia platobných a hostingových služieb, ako aj služieb Google Analytics, Google AdWords, Mailchimp, Facebook, Smartsupp) môžu zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s mojou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať napríklad URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou mojej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie (metriky). V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické informácie však nikdy nepoužívam k vašej identifikácii ako jednotlivca.

2.3 Cookies

2.3.1 Čo sú cookies?

(a) Aby moja Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladám malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pár minút po  zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Pomáhajú základným funkciám obchodu. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia niekoľko dní až mesiacov, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť. Uľahčujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky Webovej stránky v reklamných plochách iných stránok.

2.3.2 Aké používame cookies?

a) Používame vlastné funkčné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania. Bez nich vám môže miznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený.

b) Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán (napríklad Google Analytics & Google AdWords, Facebook Pixel), ktoré  mi umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní  mojej Webovej stránky, vďaka čomu dokážem zlepšovať jej funkcionalitu, aby s ňou boli užívatelia spokojnejší. 

c) Môžem tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán, konkrétne Facebook Pixel, Google Analytics & Google AdWords, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia  moji poskytovatelia služieb zistiť, aké veci vás zaujímajú a následne na vás cieliť špecializovaný obsah. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

2.3.3 Ako nastaviť cookies?

a) Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujem o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadam súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

b) Ako bolo spomenuté vyššie, tak v niektorých prípadoch môžem použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní mojej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesiem zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich zásad ochrany osobných údajov.

 

3. Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?    

      

3.1 Vaše osobné údaje spracúvam za účelom:

3.1.1 Zákaznícka administratíva a plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia vytvoriť si objednávku a zakúpiť si tovar prostredníctvom Webovej stránky         

Vaše údaje spracúvam, aby som vám mohla poskytnúť moje služby resp. tovary, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

 • vytvorenie, vybavenie a informovanie o stave vašej objednávky uskutočnenej prostredníctvom Webovej stránky,
 • vybavovanie vašich prípadných dopytov vo vzťahu k službe alebo tovaru objednanému na Webovej stránke, vrátane reklamácie tovaru, 
 • evidencia zákazníkov a objednávok,
 • informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach.                

Za týmto účelom  spracúvam nasledujúce osobné údaje, ktoré ste mi dobrovoľne poskytli: vaše krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie tovaru a vaše fakturačné údaje.

Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2 Direct marketing a rozvoj vzťahov so zákazníkmi

Vaše údaje spracúvam, aby som mohla rozvíjať existujúce vzťahy s mojimi zákazníkmi. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • komunikácia so zákazníkom a rozvoj vzťahov so zákazníkom,

Za týmto účelom  spracúvam nasledujúce osobné údaje, ktoré ste mi dobrovoľne poskytli: vaše krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie tovaru a vaše fakturačné údaje.

Právny základ pre takéto spracúvanie: oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3 Marketingové aktivity a informovanie záujemcov o novinkách a zľavách na   moje  tovary a služby prostredníctvom newsletter-a

Vaše údaje spracúvam, aby som vás mohla informovať o tovaroch a novinkách, či zľavách, ktoré som si pre vás prichystala na Webovej stránke. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • vedenie vernostného programu, marketingových kampaní a organizovanie súťaží,
 • zasielanie informácií ohľadom mojich tovarov a služieb alebo spustenia špeciálnych akcií (zliav), predpredaja mojich tovarov, ako aj o iných službách s tým spojených.

Za týmto účelom  spracúvam nasledujúce osobné údaje, ktoré ste mi dobrovoľne poskytli: emailovú adresu a rok narodenia.

Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: bevelaquaovanikola@gmail.com. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.

3.1.4 Riešenie sporov, sťažností a iných podnetov

Vaše údaje spracúvam za účelom riešenia sporov, sťažností a iných podnetov zákazníkov.          

Za týmto účelom  spracovávam nasledujúce osobné údaje, ktoré ste mi dobrovoľne poskytli pri vytvorení objednávky: vaše krstné meno, priezvisko, adresu prípadne ďalšie kontaktné údaje, ako aj okolnosti daného prípadu (t.j. sporu, sťažnosti alebo podnetu), ktorým sa zaoberáme.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.1.5 Dodržiavanie daňových, účtovných a iných právnych predpisov         

Vaše údaje spracúvam za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. daňové a účtovné predpisy spojené s finančnými plneniami).          

Za týmto účelom spracúvam nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste mi dobrovoľne poskytli: vaše krstné meno, priezvisko, adresu prípadne ďalšie údaje, ktoré som povinná spracúvať v zmysle zákona.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

 

4.1 Prevádzkovateľ nezdieľa vaše osobné údaje so žiadnymi neoprávnenými tretími osobami (príjemcami), s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností: 

4.1.1. zdieľanie je nevyhnutné pre riadny chod Webovej stránky a vybavenie objednávky zákazníka

V prípade, ak moji externí spolupracovníci (sprostredkovatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom poskytnutia služieb nevyhnutných k spracovaniu a vybaveniu vašej objednávky (napr. zaplatenie a doručovanie objednaného tovaru, zastupovanie v spore, zabezpečovanie marketingových kampaní), prijala som primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby som zabezpečila, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam mojich sprostredkovateľov:

 • Spoločnosti poverené vedením daňovo-účtovnej agendy, auditori, právnici,
 • Prevádzkovatelia podporných procesov pre automatizované spracúvanie osobných údajov (server, cloud, platobná brána, iný špecifický softvér, atď.),
 • Kuriéri alebo doručovateľské spoločnosti, ktoré vám doručujú naše tovary,
 • Prevádzkovateľ marketingového softvéru (Mailchimp),
 • Prevádzovatelia nástrojov zaznamenávajúcich analytiku Webovej stránky (napr. Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixel), Google LLC (Google Analytics & Adwords) alebo Glami (Glami.sk/Glami.cz).

4.1.2 zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

Vaše osobné údaje môžem zdielať s inými príjemcami, ak mám v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane mojich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti mojich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi.

 

5. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

 

5.1 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívam profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie týkajúce sa vybavenia vašej objednávky tovaru je kontrolované a riadené poverenou (oprávnenou) osobou.

 

6. Prenášam vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ/EPH?

 

6.1 Nie, prevádzkovateľ primárne neprenáša vaše osobné údaje mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, že prevádzkovateľ spolupracuje s externým spolupracovníkom (sprostredkovateľom), ktorý sa nachádza mimo daného územia EHP (a dochádza tak k cezhraničnému prenosu osobných údajov), môže prevádzkovateľ prenášať vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov (napr. štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti). Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil vysokú úroveň ochrany vašich údajov.

 

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

7.1 Vaše osobné údaje uchovávam len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujem v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, budú vaše údaje z mojich úložísk a systémov vymazané najneskôr do piatich (5) rokov od ukončenia našej spolupráce (t.j. od vašej poslednej objednávky). Uvedené neplatí v prípade, že som povinná spracúvať vaše osobné údaje aj po dlhšiu dobu napr. v prípade pretrvávajúceho súdneho sporu.

 

8.  Aké sú vaše práva?

 

8.1 Právo na prístup – Zákazníkom ponúkam prístup k ich osobným údajom, ktoré spracúvam. To znamená, že ma môžete kontaktovať a vyžiadať si odo mňa potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytnem formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 

8.2 Právo na opravu – Ako zákazník máte právo na opravu vašich nesprávne uvedených osobných údajov.

8.3 Právo na vymazanie – Ako zákazník ma môžete požiadať o vymazanie osobných údajov z mojich systémov. Takéto žiadosti o vymazanie budem akceptovať, pokiaľ nebudem mať iné zákonné povinnosti vaše osobné údaje nevymazať. O dôvodoch prípadného nevymazania vás budem informovať.

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania – Ako zákazník ma môžete požiadať, aby som obmedzila určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzím určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní Webovej stránky. 

8.5 Právo na prenosnosť údajov – Ako zákazník máte tiež právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.6 Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie si môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na bevelaquaovanikola@gmail.com. Je možné, že budem požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti. 

 

9. Môžem sa sťažovať na spôsob spracúvania osobných údajov? 

 

9.1 Áno, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov (napr. GDPR alebo/a Zákonom o ochrane osobných údajov), môžete podať na prevádzkovateľa sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 

 

10. Sú vaše údaje v bezpečí?

 

10.1 Áno, samozrejme. Vaša spokojnosť s mojimi výrobkami a bezpečnosť vašich údajov sú pre mňa rovnako dôležité. Prijímam všetky nevyhnutné bezpečnostné (technické a organizačné) opatrenia, aby som nás aj vás chránila pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvam. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv, pravidelné školenia, uzatváranie dohôd o zachovaní mlčanlivosti, ako aj zmlúv o spracovaní osobných údajov. Pokiaľ by napriek prijatým bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budem vás o narušení bezodkladne informovať. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať na bevelaquaovanikola@gmail.com.  

 

Vo Vyhniach dňa 1.1.2022 

Mgr. Nikola Bevelaquaová

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz